ร่วมงานกับเอกกรุ๊ป


ร่วมงานกับเอกกรุ๊ป


ที่ เอกกรุ๊ป เราเชื่อว่าบุคลากรของเราคือผู้ที่สร้างความแตกต่าง เอกกรุ๊ป จึงพยายามอย่างต่อเนื่องในการรวบรวมและสรรหาบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ มาร่วมงานกับเรา โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อนำไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ นอกจากนี้ เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจในการทำงานและการให้ผลตอบแทนที่เท่าเทียมและแข่งได้กับท้องตลาด

ณ ที่แห่งนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักในการกำหนดโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นตัวตนในแบบฉบับของเรา โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน แนวทางการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ ไปจนถึงขั้นตอนในการร่วมงานกับเรา เพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจว่า เอกกรุ๊ป คือคำตอบที่ใช่และเหมาะกับความสามารถของตัวคุณหรือไม่

วัฒนธรรมและคุณค่าแห่งองค์กร

"เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญคือการรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความเป็นทีมเวิร์ค และความก้าวหน้าของแต่ละบุคลากร"


ครอบครัวเดียวกัน One Big Family

One Big Family คือ รากฐานในการทำงานและวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันของเรา เอกกรุ๊ป เข้าใจความจริงที่ว่า พลังที่แท้จริงเกิดขึ้นจากความหลากหลาย ถึงแม้จะมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษา และภูมิลำเนา แต่บุคลากรของเราก็สามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมอันทรงพลัง ที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งของจริยธรรมภายในทีม ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะให้คุณค่าและความสำคัญกับทัศนคติและมุมมองของผู้ร่วมงานคนอื่นๆ

ภายใต้แนวคิดหลัก "One Big Family" เราสนับสนุนความคิดเรื่องการสร้างบรรยากาศเสมือนบ้านภายในบริษัทมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ทั้งหมดคือครอบครัวที่มีความสุข

ผลที่ได้รับคืออะไร? ตัดสินด้วยตัวคุณเองจากภาพถ่ายเหล่านี้

ความก้าวหน้าของบุคลากร

เราเชื่อว่าบุคลากรของเราควรจะได้รับโอกาสที่จะเปล่งแสงและเติมเต็มศักยภาพที่แท้จริงในตัวเอง เรามีนโยบายที่จะให้โอกาสการเลื่อนตำแหน่งกับบุคลากรภายในทุกครั้งที่เราสามารถจะทำได้ และมีบุคลากรมากมายที่ก้าวหน้าและกำลังเติบโตไปพร้อมกับเรา เพื่อสนับสนุนหลักการนี้ เอกกรุ๊ป จึงจัดกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรม การจัดการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนโอกาสในการทำงาน นอกจากนี้เรายังสร้างสรรค์ทางเลือกที่หลากหลายในการทำงาน โดยสอดคล้องกันกับความต้องการของบุคลากรและเป้าหมายทางธุรกิจของเรา

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร


เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรเติบโตขึ้นได้ด้วยความแข็งแกร่งจากบุคลากร เราจึงจัดการอบรมมากมาย และ สร้างโอกาสในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคลากรของเราไปได้สวยในเส้นทางการทำงานที่พวกเขาเลือกเดิน การเดินทางของมืออาชีพ และความก้าวหน้าในแต่ละบุคคลจะเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มงานกับเอกกรุ๊ป
และนี่คือขั้นตอนในการเริ่มทำงานกับเรา การปฐมนิเทศน์จะช่วยให้เหล่าพนักงานใหม่รู้สึกผ่อนคลายกับที่ทำงานใหม่ และพร้อมเต็มที่สำหรับการเริ่มต้นทำงาน ขั้นตอนสำคัญต่อมาคือช่วงเวลาทดลองงานและการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา พนักงานใหม่จะมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ฝึกสอนพร้อมโปรแกรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่สร้างสรรค์ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงาน และในทุกปีต่อจากนั้น สมาชิกทุกคนในทีมของเราจะได้รับการฝึกอบรมประจำปีโดยแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวของเรา นอกจากนี้ เรายังแก้ไขแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรของเราอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรของเรายังทันต่อยุคสมัย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
ที่เอกกรุ๊ป การฝึกอบรมคือเรื่องสนุก ! รูปภาพจากการฝึกอบรมและโปรแกรมพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ของเอกกรุ๊ปคือหลักฐานยืนยันความสนุกในการอบรมของเรา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เราเข้าใจดีว่ารายได้และสวัสดิการที่ได้รับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน นั่นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญในการวางกลยุทธ์ในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งที่พนักงานของเราได้รับนั้นเป็นธรรมและคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน

* แผนค่าตอบแทนและสวัสดิการมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสถานการณ์ตลอดเวลา ดังนั้นควรตรวจสอบอีกครั้งก่อนเริ่มต้นทำงาน
** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในการมอบรางวัลกับบุคลากรที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มและมีประสิทธิภาพ เรามีการประเมินผลการทำงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนของเขาเหล่านั้นต่อไป