คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร


ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม


เอกกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายที่รับผิดชอบต่อบุคคล ชุมชน และสังคมแวดล้อม 4 ประการ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ & ความปลอดภัยของอาหาร


ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปีในธุรกิจปศุสัตว์ เอกกรุ๊ป ได้ผลิตสุกรคุณภาพสูงด้วยความมุ่งมั่นในการทำปศุสัตว์แบบปลอดจากยาปฏิชีวนะตกค้างและไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดเป็นบรรทัดฐาน และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของเรา จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองการปฏิบัติตามกฏระเบียบของกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด และปรับปรุงเพื่อรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่าสัตว์ควรได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ ขั้นตอนการผลิตที่คำนึงถึงความรับผิดชอบนี้ทำให้เราพัฒนาและดำเนินการโครงการบริหารจัดการตรวจสอบและวัดความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีในระหว่างที่กับเรา