ชุมชน


ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อชุมชน

  • ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น
  • วันเด็ก จัดกิจกรรมซุ้มเกมส์และของรางวัลให้เด็กนักเรียนในชุมชน
  • วันพ่อ ร่วมถวายพระพร วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพร ที่เทศบาลหมอนนาง
  • ร่วมเดินแห่วันสำคัญต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันมาฆบูชา
  • มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอย่างน้อยปีละ 20 ทุน
  • จัดโครงการความร่วมมือกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โดยนำปุ๋ยน้ำ ซึ่งเป็นน้ำเสียจากฟาร์มที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไปรดแปลงเกษตรในชุมชนเพื่อใช้เป็นปุ๋ย