รู้จักเอก กรุ๊ป


กลุ่มบริษัท เอกกรุ๊ป หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม ‘พนัสโภคภัณฑ์’ เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ชั้นนำของประเทศไทย เราใช้ระบบการบูรณาการแนวดิ่งในการผลิตเพื่อยกระดับการทำปศุสัตว์ ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ แม้ในสภาวะทรงตัวจากความผันผวนของราคา อันเกิดจากปัจจัยสำคัญในการผลิต